Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας αποτελείται από :

• 10 (δέκα) τεχνίτες ψυκτικούς με μεγάλη πείρα στις Ναυτιλιακές Εγκαταστάσεις Ψύξεως – Κλιματισμού.
• Μηχανολόγο ο οποίος ασχολείται με την μελέτη και τον σχεδιασμό των έργων.

Το τμήμα εποπτεύεται από τον Τεχνικό Διευθυντή ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των έργων και την περάτωση των εργασιών έως την παραλαβή τους από τους πελάτες.

Η εταιρεία έχει την δυνατότητα επισκευής ψυκτικών / κλιματιστικών εγκαταστάσεων επί πλοίων παγκοσμίως και εν πλω.