Ένα γνωστό όνομα στον χώρο των επισκευών και κατασκευών τόσο στον τομέα της ψύξης όσο και στον κλιματισμό.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 από τους αδελφούς Στέλιο και Γιάννη Μπουρούση.

Στην αρχή ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αφορούσε αποκλειστικά την επισκευή και συντήρηση μικρών σκαφών. με πάροδο του χρόνου οι δραστηριότητες της εταιρείας επεκτάθηκαν και στον τομέα της μετατροπής και κατασκευής κλιματιστικών εγκαταστάσεων τόσο σε ποντοπόρα πλοία όσο και σε επιβατηγά πλοία γραμμής και κρουαζιερόπλοια.

Η ποιότητα και η αξιοπιστία των προσφερόμενων υπηρεσιών στην Ναυτιλία ήταν τέτοια ώστε η πορεία της εταιρείας σε αυτά τα 40 χρόνια να είναι συνεχώς ανοδική με αποτέλεσμα να αναβαθμίζονται συνεχώς οι στόχοι που θέτει.

Η ραγδαία εξέλιξη των συστημάτων ψύξης και κλιματισμού δεν άφησε αδιάφορη την εταιρία, η οποία συνεχώς εφαρμόζει όλη την νέα τεχνολογία στα συστήματα ψύξης κλιματισμού προς όφελος των πελατών της, προσφέροντας ταυτόχρονα άκρως ανταγωνιστικές τιμές.